DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO SWORDSMITH VILLAGE (J)
  • Animation
13 Japanese 110 minutes 02 Mar 2023
Directed by Haruo Sotozaki
Cast by Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono, Yoshitsugu Matsuoka, Katsuyuki Konishi, Kengo Kawanishi, Kana Hanazawa

Showtimes