THE LAST FRENZY (MAND)
  • Comedy / Drama
13 Mandarin 107 minutes 23 May 2024
Directed by Rina Wu
Cast by Bing Jia, Zhuo Tan, Shen Yang, Yang Yu, Baoshi Dong

Showtimes