THE CHOSEN ONE (MAND)
  • Mystery
13 Mandarin 105 minutes 30 May 2024
Directed by Lim Suat Yen (Lin Xueyan)
Cast by Zong Zi Jie, Kuo Shu-Yao, Angel Lim, Gurmit Singh, Lim Min De, Chin Mun Wai